ਗੁਰੂ ਸਹਿਬ ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਨ ਅੱਸੂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾਂ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ।

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ!! ਗੁਰੂ ਸਹਿਬ ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਨ ਅੱਸੂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾਂ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

Read more

Guru Nanak Dev ji Maharaj (1469 – 1539)

Guru Nanak Dev ji (1469 – 1539) Sri Guru Nanak Dev ji was born in 1469 in Talwandi, a village

Read more

Guru Angad Dev ji Maharaj (1539-1552)

Guru Angad Dev ji (1539-1552) Guru Angad invented the present form of the Gurmukhi script. It became the medium of

Read more

Guru Ram das ji (1574- 1581) Maharaj

Guru Ram das ji (1574- 1581) Sri Guru Ram Das ji are known to be the Chauthi Patshahi or the

Read more

Dhan Dhan Guru Arjan Dev ji (1581-1606)

Guru Arjan Dev ji (1581-1606) Guru Arjun’s multifarious activities, apart from making a very major contribution to the organisation of

Read more

About Guru Har Rai Ji (1630 – 1661)

Guru Har Rai Ji (1630 – 1661) The seventh Guru of the Sikh faith, was the son of Baba Gurditta

Read more

About Guru Har Krishan ji (1661 – 1664 )

Guru Har Krishan ji (1661 – 1664 ) Guru Har Rai passed away on October 6, 1661. Guru Har Krishan

Read more

Dhan Dhan Shri Guru Tegh Bahadur Sahib ji Maharaj

Dhan Dhan Shri Guru Tegh Bahadur Sahib ji Maharaj Guru Tegh Bahadur, the youngest of the five sons of Guru

Read more
error: Content is protected !!